BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Dostawa sprzętu w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa Podlaskiego"

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Odpowiedź na zapytanie - 2

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ -Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ umowa

Załącznik nr 3 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej Data stworzenia : 2014-03-31 09:05 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-31 09:05 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-12-17 22:14 Osoba modyfikująca : Administrator